Menu Close

Oku Agwu

166,500.00

This is Ezumezu Oku Agwu – Agwu Ikenga.

This oku agwu Ikenga is called Ezumezu – completion owing that all agwu that has to work with individuals are invoked here. This is also known as Agwu ikwu ino.

They are agwu from your grand maternal home and your maternal home – agwu sitere n’ikwu mutara nne nne gi na agwu sitere na ikwu nne gi. Agwu from your father’s maternal home and your paternal home – agwu sitere na ikwu nne nna gi na agwu sitere na umunna gi.

Hope you have seen why it’s called ezumezu oku agwu Ikenga?

This is not agwu nrudo – the type of agwu that is been instituted on your behalf at your maternal home with ogirisi tree. Such can’t be called ezumezu agwu Ikenga hence it lacks many functionaries as we see when we defined ezumezu oku agwu Ikenga.

For information on all things related to Agwu visit the links below.

What is Agwu?

Ezumezu Ikenga Agwu

Category: